Berner denkt verder

 

Wij zetten in op groene stroom

Daarom hebben wij ervoor gekozen om onze volledige energiebehoefte uit groene stroom te halen, welke voor 100 procent uit hernieuwbare energie wordt verkregen. Door het gebruik van groene stroom wordt de milieu- en klimaatbalans duurzaam verbeterd en wordt tegelijkertijd de CO2-uitstoot aanzienlijk gereduceerd. Zo geven wij het juiste teken voor een schonere toekomst.

Bovendien ondersteunt het gebruik van groene stroom de ontwikkeling van hernieuwbare energie en dit draagt eraan bij dat de energieopwekking ook voor de komende generaties schoon, veilig en toekomstgericht mogelijk is.

Recycling van verpakkingen bespaart grondstoffen

Ook bij het gebruik van verpakkingsmaterialen hebben wij ervoor gekozen om vooruit te denken en met het gebruik van lichte verpakkingen uit papier en karton nieuwe wegen in te slaan. Alleen al door de recycling van de in onze firma gebruikte materialen zijn in 2017 ongeveer 22.657 kilogram aan grondstoffen en 2.922 kilogram broeikasgas bespaard.

Met elke kleine stap naar een betere milieubalans creëren wij bij elke belanghebbende het bewustzijn dat het belangrijk is om zich voor een gezond klimaat in te zetten - duurzaam en consequent. 

De firma Berner zet zich met deze en andere maatregelen in voor een beter milieu en zal dit belangrijke thema in de toekomst consequent verder ontwikkelen.

Wij hebben voor kringlooppapier gekozen

Kringlooppapier wordt steeds vaker als duurzaam en economisch alternatief voor normaal paper toegepast in bedrijven en overheidsinstanties. Daarom nemen ook wij deze ecologisch en economisch verantwoorde stap en gebruiken van meet af aan alleen nog maar gecertificeerd kringlooppapier. Vaak zorgt al een klein detail voor een betere milieubalans.

Minimaal energieverbruik voor Berner garagedeuraandrijvingen

Onze nieuwe generatie aandrijvingen is zeer zuinig met energie. Het 0,5 W stroomverbruik tijdens stand-by zorgt voor een duidelijk gereduceerd stroomverbruik en kost effectief slechts ca. 1 euro per jaar. De aandrijving blijft de klok rond volledig functioneel en is klaar voor gebruik, één druk met uw vinger op de handzender is genoeg om de deur te bewegen (alleen bij GA203/403).

Certificaat downloaden natuurstroom

Download certificaat recycling

Download Energiebesparingscertificaat