Polityka prywatności

 


1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Ogólne informacje
Poniższe informacje w przystępny sposób przedstawiają, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności umieszczonej w tym tekście.

Zbieranie danych na naszej witrynie
Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej witrynie?
Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez administratora witryny, którego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej witryny.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?
Twoje dane pobierane są w takim zakresie, w jakim chcesz je nam ujawnić. Może to np. dotyczyć danych, które podajesz nam w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są gromadzone automatycznie za pośrednictwem naszych systemów informatycznych podczas odwiedzania witryny. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania witryny). Zbieranie takich danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą witrynę.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące Twoich danych osobowych?
W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz celu przechowywania danych osobowych. Jesteś również uprawniony do żądania korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych zapytań dotyczących ochrony danych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje Ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia innych dostawców
Kiedy przeglądasz naszą witrynę, możemy w celach statystycznych analizować Twoje zachowania. Odbywa się to przede wszystkim przy udziale plików cookie oraz tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twoich zachowań podczas przeglądania witryny jest zwykle anonimowa; zachowania związane z przeglądaniem nie mogą być powiązane z Twoją osobą. Możesz wyrazić sprzeciw wobec takiej analizy lub ją uniemożliwić, nie używając pewnych narzędzi. Szczegóły można znaleźć w naszej polityce prywatności w sekcji „Moduły zewnętrzne i narzędzia analityczne”.

Masz także prawo wyrazić sprzeciw wobec przeprowadzania takiej analizy. W niniejszej polityce prywatności prezentujemy Ci możliwości wyrażenia sprzeciwu.


2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Polityka prywatności
Administratorzy tych witryn przykładają dużą wagę do Twoich danych osobowych. Traktujemy te dane w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz w oparciu o niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej witryny, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Tłumaczy również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że przekazywanie danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Nie jest zatem możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja dotycząca właściwego organu
Odpowiedzialną jednostką za przetwarzanie danych na tej witrynie jest:

Berner Torantriebe KG
Graf-Bentzel-Straße 68
72108 Rottenburg am Neckar

Telefon: +49 (7472) 9812-0
E-mail:
info@berner-torantriebe.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.

Ustawowy inspektor ochrony danych osobowych
Wybraliśmy pracownika ds. ochrony danych w naszej firmie.

Jens Paul
Carl-Schurz-Straße 21-23
66953 Pirmasens

E-mail:
jp@nemesisconsulting.de

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą odwiedzającego. W każdej chwili można cofnąć udzieloną już zgodę. Wystarczy przesłać do nas drogą elektroniczną nieformalną wiadomość w tej sprawie. Cofnięcie zgody nie wywołuje skutków pod względem zgodności z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu złożenia odwołania.

rawo odwołania się od gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz od reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)
Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 roz. 1 lit. e lub f RODO istnieje prawo do odwołania się od przetwarzania Twoich danych osobowych z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji osobistej. Dotyczy to również przygotowanego na podstawie tych ustaleń profilu. Odpowiednie podstawy prawne, które dotyczą przetwarzania, znajdują się w niniejszej polityce prywatności. W przypadku wzniesienia odwołania nie będziemy przetwarzać dłużej Twoich danych osobowych, chyba że udowodnimy konieczne podstawy do przetwarzania, które przeważają Twój interes, prawa i wolność lub przetwarzanie służy do ustalania, korzystania i ochrony roszczeń (odwołanie zgodnie z art. 21 roz. 1 RODO).

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, przysługuje Ci prawo do odwołania od przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych w celu tego typu marketingu. Dotyczy to również profilowania klientów, jeśli wiąże się to z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli wniesiesz odwołanie, Twoje dane osobowe nie będą później używane w celu marketingu bezpośredniego (odwołanie zgodnie z art. 21 roz. 2 RODO).


Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru
W przypadku naruszeń RODO osobie poszkodowanej przysługuje prawo do odwołania u organów nadzorczych, zwłaszcza w państwach członkowskich zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca prawdopodobnego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje nienaruszone w przypadku innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do przekazania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, Tobie lub na rzecz strony trzeciej, w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Jeśli zlecisz bezpośrednie przekazanie danych do innego właściwego podmiotu trzeciego, zostanie ono zrealizowane tylko w technicznie wykonalnym zakresie.

Zabezpieczenia SSL i TLS
Strona używa zabezpieczeń SSL i TLS z powodów bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przesyłania danych wrażliwych, jak na przykład zamówienia lub pytań przesyłanych do nas za pośrednictwem administratora strony. Zabezpieczone połączenie można poznać po zmianie komórki adresu w przeglądarce z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki.
Jeśli zabezpieczenia SSL i TLS są aktywne, przekazane nam dane nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie i korekta
Masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawa do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych zapytań dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Możesz wymagać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli zakwestionujesz prawdziwość zapisanych u nas danych osobowych, potrzebujemy zwykle czasu, aby to zweryfikować. Na czas sprawdzania możesz wymagać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych wydaje się lub wydawało się niezgodne z prawem, zamiast usunięcia danych możesz wymagać ograniczenia ich przetwarzania.
  • W przypadku, gdy nie będziemy już potrzebować Twoich danych, jednak potrzebujesz ich w celu korzystania z nich, obrony lub ustalenia roszczeń, zamiast usunięcia danych możesz wymagać ograniczenia ich przetwarzania.
  • W przypadku wzniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 roz. 1 RODO należy dokonać wyważenia Twoich i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, możesz wymagać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeśli ograniczyłeś/-aś przetwarzanie Twoich danych osobowych, mogą one być przetwarzane — za wyjątkiem zapisywania — tylko za Twoją zgodą lub w celu ustalania, korzystania i obrony roszczeń lub ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych albo z powodu ważnych interesów publicznych Unii Europejskiej lub państw członkowskich.

Sprzeciw wobec marketingu elektronicznego
Niniejszym wyklucza się wykorzystywanie danych kontaktowych ujawnionych w związku z obowiązkiem przekazania do wysyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych. Administratorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail będących spamem.


3. Zbieranie danych na naszej witrynie

Pliki cookie
Witryny częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie zagrażają komputerowi i nie zawierają wirusów. Sprawiają one, że nasza oferta jest bardziej przyjazna, efektywna i bezpieczna dla odwiedzających. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze i zapisywane w przeglądarce internetowej.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony przez odwiedzającego. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Tego typu pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby być informowanym o używaniu plików cookie i móc zezwalać na ich stosowanie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptować lub odrzucać pliki cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także umożliwić automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.
Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka na zakupy) są gromadzone na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Administrator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli gromadzone są inne pliki cookie (takie jak pliki cookie służące do analizy zachowania podczas odwiedzania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Formularz kontaktowy
W razie przesyłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego Twoje dane z formularza, w tym podane dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępniamy tych informacji podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (art. 6 pkt 1 lit. a RODO). Taką zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Wystarczy przesłać do nas drogą elektroniczną nieformalną wiadomość w tej sprawie. Cofnięcie zgody nie wywołuje skutków pod względem zgodności z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu złożenia odwołania.

Informacje podane w formularzu kontaktowym będą przez nas przechowywane do momentu otrzymania prośby o ich usunięcie lub cofnięcia zgody na ich przechowywanie, a także gdy dalsze przechowywanie danych będzie bezcelowe (na przykład po zakończeniu przetwarzania Twojego zgłoszenia). Nienaruszone pozostają obowiązkowe przepisy ustawowe, a w szczególności okresy przechowywania danych.

Zapytanie mailowe, telefoniczne lub faksem
Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie razem z wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie), będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu rozpatrzenia Twojego zapytania. Nie udostępniamy tych informacji podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.

Informacje przesłane w zapytaniach będą przez nas przechowywane do momentu otrzymania prośby o ich usunięcie lub cofnięcia zgody na ich przechowywanie, a także gdy dalsze przechowywanie danych stanie się bezcelowe (na przykład po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Nienaruszone pozostają obowiązkowe przepisy ustawowe, a w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych.

4. Media społecznościowe

Wtyczki do Facebooka (przyciski Like i Share)
Na naszych witrynach znajdują się wtyczki sieci społecznościowej Facebook, firmy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać na naszej witrynie po logo Facebook lub przycisku „Like” („Lubię to!”). Listę wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzania naszych witryn wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook otrzymuje informacje, że odwiedziłeś naszą witrynę oraz Twój adres IP. Jeśli klikniesz na przycisk „Like”, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook może przypisać wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook kojarzył Twoją wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika Facebooka, wyloguj się z konta użytkownika Facebooka.

Korzystanie z wtyczek Facebooka odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w uzyskaniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Google+ Plugin
Dostawcą jest firma Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji: Wystarczy użyć przycisku Google +, aby publikować informacje na całym świecie. Przycisk Google + umożliwia Tobie oraz innym użytkownikom spersonalizowane treści Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje, które otrzymałeś, klikając przycisk +1, jak również informacje o stronie, którą oglądałeś po kliknięciu przycisku +1. Twoje kliknięcia przycisku +1 mogą pojawiać się obok Twojej nazwy profilu i zdjęcia, w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub w Twoim profilu Google, lub w innych miejscach na witrynach oraz w reklamach w sieci.

Google rejestruje informacje o Twojej aktywności klikania przycisku +1 w celu ulepszania usługi Google zarówno dla Ciebie, jak i dla innych użytkowników. Aby użyć przycisku Google +, potrzebujesz globalnie widocznego, publicznego profilu Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa będzie używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach może również zastąpić inną nazwę, która była używana podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom znającym Twój adres e-mail lub posiadającym inne informacje umożliwiające taką identyfikację.

Korzystanie ze zgromadzonych informacji: Oprócz wyżej wymienionych zastosowań podane przez Ciebie informacje będą używane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności firmy Google. Firma Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności użytkowników korzystających z funkcji przycisku +1 lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub witryny stowarzyszone.

Korzystanie z wtyczek Google+ odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w uzyskaniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych.


5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics
Ta witryna wykorzystuje funkcje usługi analizy przeglądania stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest firma Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze klienta i umożliwiające analizę używania witryny. Informacje o korzystaniu z danej witryny są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane.
Przechowywanie plików cookie Google Analytics oraz wykorzystanie tych narzędzi do analizy przebiegają zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Administrator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań odwiedzających witrynę, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę.

Anonimizacja IP
Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu Twój adres IP zostaje skrócony na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Cały adres IP jest przesyłany na amerykański serwer Google i tam skracany w sytuacjach wyjątkowych. Google używa tych informacji na zlecenie administratora strony internetowej w celu oceny używania strony, zestawiania raportów o aktywności na stronach internetowych oraz dostarczania świadczeń związanych z używaniem strony internetowej i internetu względem administratora strony. Adres IP przekazany z Twojej przeglądarki w ramach Google Analytics nie łączy się z innymi danymi z Google.

Wtyczka przeglądarki
Można zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Wskazujemy jednak, że w takiej sytuacji nie można w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie oraz związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Możesz zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie typu „opt-out”, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej witrynie:
Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics, zapoznaj się z Polityką prywatności firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przeniesienie danych przechowywanych
Zawarliśmy z Google umowę o przeniesieniu danych przechowywanych i przy używaniu Google Analytics stosujemy się całkowicie do sztywnych kryteriów niemieckich organów ochrony danych.

Czas przechowywania
Dane zgromadzone przez Google na poziomie użytkownika i zdarzeń, które powiązane są z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami promocyjnymi (np. plikami cookie DoubleClick, identyfikatorami reklam Android) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod następującym linkiem:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Mapy Google
Niniejsza witryna korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Takie informacje są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Administrator tej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z funkcji Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert internetowych oraz łatwe wyszukiwanie miejsc wskazywanych na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 pkt 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z informacjami o użytkownikach można znaleźć w Polityce prywatności firmy Google pod adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.


6. Biuletyn informacyjny

Dane biuletynu
Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn informacyjny oferowany na witrynie, wymagane jest podanie adresu e-mail, a także przekazanie informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy dana osoba jest właścicielem podanego adresu e-mail. Należy również wyrazić zgodę na otrzymywanie biuletynu. Inne dane nie są gromadzone, chyba że na zasadzie dobrowolności. Są one wykorzystywane w celu dostarczenia wymaganych informacji i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza biuletynu informacyjnego opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (art. 6 pkt 1 lit. a RODO). Udzielona zgoda użytkownika na gromadzenie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu może być cofnięta w dowolnym momencie, na przykład za pośrednictwem linku „Rezygnuj z subskrypcji" znajdującym się w biuletynie. Cofnięcie już udzielonej zgody nie wywołuje skutków prawnych przetwarzania danych prowadzonego do momentu złożenia takiego sprzeciwu.

Zebrane przez nas dane w celu dostarczania biuletynu informacyjnego są przechowywane do momentu rezygnacji z biuletynu, po otrzymaniu której są kasowane. Dane gromadzone przez nas w innych celach (np. adresy e-mail członków) pozostają w związku z powyższym nienaruszone.

CleverReach
Ta strona wykorzystuje CleverReach do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługa umożliwiająca organizowanie i analizowanie wysyłki newslettera. Dane wprowadzone przez Ciebie w celu otrzymania newslettera (np. adres e-mail) będą przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

Nasze newslettery wysyłane za pomocą CleverReach pozwalają nam analizować zachowanie odbiorców. Można między innymi przeanalizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość z newsletterem, w który link z newslettera kliknięto i ile razy. Za pomocą tak zwanego śledzenia konwersji można również przeanalizować, czy po kliknięciu linku w newsletterze miała miejsce wcześniej zdefiniowana czynność (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Więcej informacji na temat analizy danych za pośrednictwem newslettera CleverReach można znaleźć na stronie:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych opiera się na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Taką zgodę można odwołać w dowolnym momencie, rezygnując z subskrypcji newslettera. Cofnięcie już udzielonej zgody nie wywołuje skutków prawnych przetwarzania danych prowadzonego do momentu złożenia takiego sprzeciwu.

Jeśli nie chcesz zostać poddany analizie przez CleverReach musisz zrezygnować z newslettera. W tym celu w każdym newsletterze udostępniamy odpowiedni link. Ponadto możesz wypisać się z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane zebrane przez nas w celu dostarczania newslettera są przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera, po otrzymaniu której zostają usunięte zarówno z naszych serwerów, jak również z serwerów CleverReach. Dane gromadzone przez nas w innych celach pozostają w związku z powyższym nienaruszone.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności CleverReach na stronie:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zakończenie umowy dotyczącej przetwarzania zlecenia
Zawarliśmy z CleverReach umowę o przetwarzaniu zlecenia i stosujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z CleverReach.


7. Plugins und Tools

YouTube z rozszerzonym zakresem danych
Nasza strona wykorzystuje wtyczki strony internetowej YouTube. Administratorem stron jest firma Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Serwis YouTube wykorzystujemy w rozszerzonym trybie ochrony danych. Zgodnie z informacjami od serwisu YouTube za sprawą tego modułu YouTube nie zapisuje informacji na temat użytkowników tej strony internetowej zanim obejrzą film. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak przekazywania danych partnerowi YouTube. Niezależnie od tego, czy użytkownik obejrzy film czy też nie, YouTube tworzy połączenie z siecią Google DoubleClick.

Po uruchomieniu filmu YouTube na naszej stronie zostaje utworzone połączenie z serwerami YouTube. Przy czym serwer YouTube otrzymuje informacje, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli logujesz się na swoje konto YouTube, możesz powiązać bezpośrednio z Twoim osobistym profilem zachowania związane z przeglądaniem witryn. Wylogowując się z konta YouTube, rezygnujesz z tej funkcji.

Dodatkowo, po uruchomieniu filmu YouTube może on zapisywać na swoim urządzeniu końcowym różne pliki cookie. Za sprawą plików cookie YouTube może pozyskiwać informacje na temat osób odwiedzających naszą stronę. Te informacje są wykorzystywane między innymi do rejestracji statystyki filmu, polepszenia przyjazności dla użytkownika oraz do zapobieżenia próbom oszustwa. Pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do ich usunięcia.

Ewentualnie po uruchomieniu filmu w YouTube mogą być wywołane inne procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 pkt 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w oświadczeniu na temat ochrony danych na stronie:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google
Niniejsza witryna korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest firma Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Takie informacje są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Administrator tej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z funkcji Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert internetowych oraz łatwe wyszukiwanie miejsc wskazywanych na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 pkt 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z informacjami o użytkownikach można znaleźć w Polityce prywatności firmy Google pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA
Używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”) na naszych stronach internetowych. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Za pomocą reCAPTCHA sprawdzamy, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są podawane przez człowieka czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika strony internetowej na podstawie różnych parametrów. Analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko użytkownik witryny wejdzie na stronę. Podczas analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej przez użytkownika lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostają przesłane do Google.

Analizy reCAPTCHA są przeprowadzane całkowicie w tle. Użytkownicy witryny nie otrzymują powiadomienia o przeprowadzaniu analizy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w ochronie swoich stron internetowych przed nieuczciwym automatycznym szpiegowaniem i spamem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i Polityki prywatności Google można znaleźć, korzystając z poniższych linków:
https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.


8. Własne usługi

Rekrutacja
Oferujemy możliwość ubiegania się u nas o pracę (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub formularza zgłoszeniowego online). Poniżej przekazujemy informacje o zakresie, celu i wykorzystaniu Twoich danych osobowych zebranych podczas procesu rekrutacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawnymi oraz że Twoje dane będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel gromadzenia danych
Jeśli wyślesz nam dokumenty aplikacyjne, przetworzymy związane z nimi dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki dotyczące rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to konieczne do nawiązania stosunku pracy. Podstawę prawną stanowi § 26 BDSG-new (federalnej ustawy o ochronie danych) w prawie niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne nawiązanie umowy) i – jeśli wyraziłeś zgodę – art. 6 ust. 1 lit. RODO. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w naszej firmie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojej aplikacji.

Jeśli rekrutacja zakończy się pomyślnie, dane dostarczone przez Ciebie zostaną przetworzone na podstawie § 26 BDSG-new (federalnej ustawy o ochronie danych) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy w naszych systemach przetwarzania danych.
Jeśli nie możemy przedstawić Ci oferty pracy, jeśli odrzucisz ofertę pracy, wycofasz kandydaturę, cofniesz zgodę na przetwarzanie danych lub poprosisz nas o usunięcie danych, dane, które dostarczysz, w tym wszelkie pozostałe fizyczne dokumenty aplikacyjne, będą zapisane lub przechowywane (okres przechowywania dokumentacji) przez maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji w celu umożliwienia analizy szczegółów procesu rekrutacji w przypadku rozbieżności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

MOŻESZ SPRZECIWIĆ SIĘ PRZECHOWYWANIU DANYCH W PRZYPADKU, GDY PO TWOJEJ STRONIE ISTNIEJĄ UZASADNIONE INTERESY, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD NASZYMI INTERESAMI.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania dane zostaną usunięte, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przechowywania lub jakikolwiek inny powód prawny do dalszego przechowywania. Jeśli okaże się, że przechowywanie danych będzie konieczne po upływie okresu przechowywania (np. z powodu grożącego lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nie nastąpi, dopóki dane nie przestaną być potrzebne. Pozostałe ustawowe obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone.


9. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej

Obowiązkowe informacje zgodnie z art. 13 RODO
W przypadku pierwszego kontaktu jesteśmy zobowiązani zgodnie z art. 12, 13 RODO do udostępnienia następujących obowiązkowych informacji dotyczących ochrony danych: Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. RODO), wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przetwarzanie jest konieczne w celu nawiązania, opracowania treści lub zmiany stosunku prawnego między Tobą a nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub inny standard prawny dopuszcza przetwarzanie. Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu otrzymania prośby o ich usunięcie lub cofnięcia zgody na ich przechowywanie, a także gdy dalsze przechowywanie danych stanie się bezcelowe (na przykład po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Nienaruszone pozostają obowiązkowe przepisy ustawowe, a w szczególności podatkowe i handlowe okresy przechowywania danych. W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz celu przechowywania danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do sprzeciwu, przenoszenia danych i prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru. Możesz również zażądać sprostowania, usunięcia i, w pewnych okolicznościach, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem
jp@nemesisconsulting.de.